Jaké byly hody v Soběšicích 2009
Vloženo 16. listopadu 2009
Fučí a sněží, zima je tu. Člověk by ani neřekl, že je to jen pár týdnů, co proběhly tradiční soběšické hody. Letos poprvé se hlavní večerní zábava konala venku a vydařila se.
Nejen programem, ale i počasím. Léto se s námi krásně hodově rozloučilo. Ale vezměme to popořádku... Hody se konaly 19. září 2009. A celý den se i letos nesl ve znamení tradic. Dopoledne a obědový čas patří vždy hodovému zvaní. Soběšická chasa (krojovaní) si i letos rozdělila své rajóny. A začali obcházet dům po domu. Zvonili, zpívali, dobrou náladu rozdávali, vínečko nabízeli a co hlavně, zvali na další hodové akce: na hodový průvod, odpolední tančení besedy a na hlavní večerní zábavu.
Dopolední zvaní je příjemné jak pro chasu, tak pro samotné občany Soběšic. Lidé se přenesou do "krojované" nálady. Mnozí berou tento den jako slavnostní, mají navařeno, uklizeno. Aby také ne, dle tradic dříve uděloval hodové právo starosta, jinak řečeno pan Franc s paní Francovou lidem za odměnu za skvělou práci po celý rok. A mnozí jdou těmto tradicím ruku v ruce dodnes.


Po slavnostním obědě se všichni schromáždili u sokolovny, aby mohl začít průvod dědinou.
Tento průvod má svá jasná pravidla, v jakém pořadí se chodí. Nikdo z občanů nesmí předbíhat krojované. K poslechu celou cestu hrála kapela a nebo se zpívaly hodové písničky. A k čemu vlasně tento průvod slouží? Vždy čtyři stárci jsou na začátku průvodu bez kloboučku. Jsou to ti, co dle tradice "zapoměli klobůček u děvčete". A tak když přijdou k domu své stárky, klepou na dveře a zpívají: Tluču, tluču, otevřete, nechal jsem klobůček u děvčete...". Děvče také zazpívá a daruje svému stárkovi zapomenutý klobouček a sladkou pusu. Na konci své trasy průvod vždy přijde k soběšickému klášteru, letos tomu nebylo jinak. Farář vedl krátkou mši a popřál soběšické chase, aby se letošní hody vydařily.Odpolední zábava je něco jako příprava na večer. Soběšická chasa si převzala od pána a paní Francových hodové právo ve formě zeleného věnečku s pečetí a zatančila první besedu kolem máje. A protože hodový den je dlouhý a náročný, následovala krátká pauza na občersvtení a krátký relax.Večerní zábava se konala na fotbalovém hřišti. Jak nám potvrdil předseda hodového výboru, Tomáš Lerch, spolupráce s provozovateli hřiště byla perfektní. Na večerní zábavě lidé shlédli několikero zajímavých tanců soběšické chasy, jak československou, tak moravskou besedu. K tanci a poslechu hrála Záhoranka z Unína a cibálová kapela šmytec. Zajímavá byla i letošní tombola. Plná mnoha a mnoha hodnotných cen. Nelze jinak než říci, že letošní hody se opravdu vydařily.